[1]
Abdal, N.A. and Hassan, P.K.K. 2024. أثر راس المال البشري والمادي في النمو الاقتصادي في (الدول المنخفضة الدخل ) للمدة 1990-2021 . Polytechnic Journal of Humanities and Social Sciences. 5, 1 (Jan. 2024), 214-225. DOI:https://doi.org/10.25156/ptjhss.v5n1y2024.pp214-225.